ĐỐI TÁC CUNG CẤP GIẢI PHÁP

Commvault là nhà cung cấp số 1 thế giới về các giải pháp quản lý thông tin và bảo vệ dữ liệu, giúp các công ty trên toàn thế giới bảo vệ dữ liệu của họ. Các giải pháp của Commvault luôn đi đầu trong lĩnh vực bảo vệ và phục hồi dữ liệu qua điện toán đám mây, ảo hóa, lưu trữ, đồng bộ hóa tập tin và chia sẻ. Kể từ khi thành lập Commvault chỉ tập trung nghiên cứu và phát triển duy nhất vào lĩnh vực quản lý dữ liệu, điều đó đã được các Công ty, tập đoàn lớn trên thế giới tin tưởng sử dụng trong nhiều năm qua. Toàn bộ giải pháp Cloud Backup Services của Mobifone Global được Commvault xây dựng và chuyển giao với tiêu chuẩn chất lượng đồng bộ với giải pháp Commvault trên toàn thế giới.

 


Số 1 thế giới về dịch vụ quản lý dữ liệu

Số 1 thế giới về dịch vụ quản lý dữ liệu

2700 nhân viên và hơn 60 văn phòng trên toàn thế giới

2700 nhân viên và hơn 60 văn phòng trên toàn thế giới

21.000 khách hàng sử dụng dịch vụ

21.000 khách hàng sử dụng dịch vụ