vDịch vụ Cloud Backup Services mà Mobifone Global cung cấp được cấp chứng chỉ chứng nhận an toàn mã hóa dữ liệu Federal Information Processing Standard (FIPS) Publication 140-2 của chính phủ Mỹ và Canada.
v Tính năng IntelliSnap: cung cấp khả năng chuyển các máy ảo vào môi trường backup mode rồi mới thực hiện backup để không làm mất mát dữ liệu.
v Backup and Archive data: Đối với các dữ liệu cần lưu trữ trong thời gian dài và không cần thường xuyên sử dụng đến. Cloud Backup Services cung cấp dịch vụ Archive để chuyển toàn bộ dữ liệu từ máy người dùng lên hạ tầng lưu trữ và xóa dữ liệu đó ở máy người dùng để tiết kiệm dung lượng cho enduser..
v Hỗ trợ backup nhiều nền tảng ảo hóa: Cloud Backup Services hỗ trợ tốt tất cả các nền tảng ảo hóa hiện nay như: VMware, KVM, Hyper-V… Đặc biệt Commvault cho phép thực hiện backup dữ liệu trên nền tảng này và restore trên nền tảng khác (So với một số nhà cung cấp khác chỉ hỗ trợ nền tảng Window server).
v Live Copy: Cho phép người dùng có thể lấy từng phần dữ liệu trực tiếp từ chính bản backup mà không cần phải restore lại toàn bộ.
v End-user management: cung cấp mô hình quản lý dịch vụ, user một cách tập trung. Người quản trị có thể phân quyền cho các user tự restore các dữ liệu mà user đó được phép truy cập.
vDeduplication: Commvault cung cấp một thuật toán dữ liệu rất mạnh mẽ để thực hiện nén dữ liệu cho phép tiết kiệm băng thông cần cho dịch vụ backup cũng như tiết kiệm hạ tầng lưu trữ