ĐỐI TÁC CUNG CẤP NỀN TẢNG PLATFORM

Rackspace là nhà cung cấp dịch vụ Cloud số 1 tại USA và Thế giới vào thời điểm hiện tại. Rackspace luôn dẫn đầu trong lĩnh vực Public cloud và Private cloud với các nền tảng hàng đầu như: AWS, Microsoft, OpenStack or VMware

ĐỐI TÁC CUNG CẤP GIẢI PHÁP

Commvault là nhà cung cấp số 1 thế giới về các giải pháp quản lý thông tin và bảo vệ dữ liệu, giúp các công ty trên toàn thế giới bảo vệ dữ liệu của họ. Các giải pháp của Commvault luôn đi đầu trong lĩnh vực bảo vệ và phục hồi dữ liệu qua điện toán đám mây, ảo hóa, lưu trữ, đồng bộ hóa tập tin và chia sẻ.