NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ SỐ 1 THẾ GIỚI

OpenStack là một nền tảng phần mềm mã nguồn mở dành cho các dịch vụ điện toán đám mây. Đáp ứng nhu cầu ngày càng nhiều tổ chức triển khai cơ sở hạ tầng, lưu trữ dữ liệu như một dịch vụ (IaaS, BaaS). ...OpenStack.org phát hành theo các điều khoản của Giấy phép Apache. OpenStack bắt đầu được xây dựng vào năm 2010 và được phát triển bởi một dự án chung của Rackspace và NASA.

  • Hệ điều hành Cloud (Cloud OS).
  • Mã nguồn mở hoàn toàn.
  • Hỗ trợ Public cloud và Private cloud.
  • Do NASA và Rackspace khởi xướng, và được phát triển bởi cộng đồng Openstack
  • Tương thích với các dịch vụ Cloud của Amazon, Google,…