Rackspace

ĐỐI TÁC CUNG CẤP NỀN TẢNG PLATFORM

Rackspace là nhà cung cấp dịch vụ Cloud số 1 tại USA và Thế giới vào thời điểm hiện tại. Rackspace luôn dẫn đầu trong mảng Public cloud và Private cloud với các nền tảng hàng đầu như: AWS, Microsoft, OpenStack or VMware


Khách hàng toàn cầu Có mặt tại hơn 150 Quốc gia

Khách hàng toàn cầu Có mặt tại hơn 150 Quốc gia

Hơn 1000 hệ thống được sử dụng dịch vụ Backup Cloud

Hơn 1000 hệ thống được sử dụng dịch vụ Backup Cloud

Đội ngũ chuyên gia đông đảo với > 500 chuyên gia và > 2000 kỹ sư trong lĩnh vực phát triển Cloud Services

Đội ngũ chuyên gia đông đảo với > 500 chuyên gia và > 2000 kỹ sư trong lĩnh vực phát triển Cloud Services

Đạt các chứng nhận quốc tế ISO 27001, ISO 27002, PCI-DSS and SSAE16 — SOC 1, SOC 2 and SOC 3.

Đạt các chứng nhận quốc tế ISO 27001, ISO 27002, PCI-DSS and SSAE16 — SOC 1, SOC 2 and SOC 3.

Là nhà sáng lập và phát triển nền tảng OpenStack cùng với NASA.

Là nhà sáng lập và phát triển nền tảng OpenStack cùng với NASA.

Hiện là nhà cung cấp giải pháp Public Cloud và Private Cloud với 1 tỷ giờ sử dụng dịch vụ với nền tảng Openstack

Hiện là nhà cung cấp giải pháp Public Cloud và Private Cloud với 1 tỷ giờ sử dụng dịch vụ với nền tảng Openstack